RO | EN  
   


Pagina de start >> Colaboratori

Colaboratori

Personalul de specialitate care este angrenat în proiectare este format din:

·        Cadre didactice universitare specialitatea drumuri şi poduri, experţi atestaţi în domeniu – coordonare activitate de proiectare şi efectuare analiză cost-beneficiu;

·         Ingineri cu specializarea drumuri şi poduri, direct sau prin masterat şi posesori ai atestatelor de proiectare  drumuri asistată de calculator;

·         Colaborare cu firmă specializată în elaborarea de documentaţii topografice complete şi avizate conform cerinţelor

·         Colaborare cu firmă specializată în elaborarea studiilor geotehnice şi a expertizei de drum.